...

Beckholmen

Här finns Stockholms enda verksamma varv för handelssjöfart samt professionell och föreningsdriven verksamhet med traditionsfartyg som segelskutor och ångbåtar. Inte sällan utbrister besökaren som tidigare inte varit på Beckholmen:

– Har den här ön alltid legat här?
Det har den.

I flera hundra år har maritim – och därmed miljöfarlig verksamhet – bedrivits här, vilket har lett till att ön de senaste åren har genomgått en total sanering. Varje jordbit är uppgrävd, utbytt eller tvättad och träden har grävts upp och antingen försvunnit eller fått sina rotsystem sanerade och återplanterats.

Det har inneburit att delar av den äldre miljön har försvunnit. Såväl det gamla småbåtsvarvet med de fria existenser som bodde i sina båtar, och den gigantiska washingtonkranen som lutade sitt huvud uppe vid lusthuset, är borta. Av säkerhetsskäl kan flanörerna heller inte längre stå och hänga över dockkanten där de gamla segelfartygen rustas. Men alla idéer om moderna bostadsområden, lyxmarinor och hotell har mött det för öar så karaktäristiskt sega motståndet, och i dag råder politisk enighet om att Beckholmen ska bevaras som marin miljö.

Namnet Beckholmen kommer av becksjuderiverksamhet på 1600-talet. Men Beckholmens moderna historia är militär. Fram till andra världskriget ingick ön i Stockholms försvar med bland annat stora sprängda utrymmen i berget, och ända fram till 1969 huserade Marinen på ön. Därefter tog Finnboda varv över, men från 1986 är Beckholmen Djurgårdsförvaltningens ansvar.
I mitten av 1800-talet sprängdes de första dockorna för den växande ångbåtsflottan, och på 1920-talet byggdes GV-dockan, som i dag åter är i bruk som kommersiellt varv för handelssjöfarten.
På Beckholmen finns också dockor för segelskutor, segelmakeri och verkstäder. I de gamla marina byggnaderna finns bland annat  underhåll för såväl Waxholmsbolaget  som andra rederier och också en förening som tar hand om och rustar äldre ångbåtar.

För sjöfolket på Beckholmen har Sjöskolan inneburit ett välkommet lyft av den nautiska kunskapsnivån, exempelvis utbildningen av ångmaskinister.

– Här på ön har vi ångfartyg, segelfartyg, varvsindustri – men utan utbildning kommer vi ingenvart. Och den står Sjöskolan för, säger Claes Insulander, en av dem man kan stöta på när man promenerar runt på Beckholmens kajer.
Han rustar och driver en park av äldre ångbåtar, och har medverkat till att Sjöskolan också utbildat ångbåtsmaskinister.

På Beckholmen finns ett antal bostadshus, såväl röda träkåkar som större stenhus, och ett tiotal boende. Några av husen och delar av varvsmiljön är byggnadsminnesmärkta.

Yrkesutbildningar på Beckholmen

Med Sjöskolans yrkeskurser på Beckholmen kan du påbörja din marina yrkeskarriär[…]

På Beckholmen erbjuder vi Förarintyg, Kustskepparintyg, Utsjöskepparintyg[…]