Sjöskolan logo

FAQ – Vanliga frågor

Här nedan försöker vi svara på de vanligaste frågorna i samband med våra utbildningar. Klicka på den rubrik som passar din fråga bäst så får du fram mer information om just det ämnet!

Hittar du inte svar på just din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss på kontoret!

En 5 dagars grundkurs i säkerhet – grundbiljetten in i sjöbranschen, oavsett om du avser att jobba i Sverige eller internationellt. Även kallad S.T.C.W. 95, vilket är ett regelverk som kursen härrör från. I Norge även kallad IMO 60. Söker du däremot IMO 80 är det en annan kurs, bestående av 3 olika kurser.

Vad menas med IMO 60 och IMO 80, behöver jag förnya mina certifikat för att arbeta i utländska fartyg?
Läs mer på Transportstyrelsens hemsida här.

Notera att det numera krävs ett godkänt läkarintyg för att gå Basic Safety utbildningen!

Till årsskiftet 2016/2017 behöver du som har en äldre utbildning ha genomfört utbildningen på nytt. Sedan förordningen uppdaterades i Manila så krävs att utbildningen upprepas vart 5:e år. Kan du uppvisa 3 månaders sjötid godkänd av Transportstyrelsen räcker det att du genomför den s.k. refreshkursen på 3 dagar. Läs mer här.

I många år har det pratats om att det skall komma ett “Båtkörkort“, men än så länge finns det inget. Frågar man politikerna så är det ingen prioriterad fråga. Det krävs ett politiskt beslut för att det skall bli krav på “Båtkörkort“. Tillsvidare får vi alltså hålla tillgodo med de gamla utbildningarna Förarintyg samt Kustskepparintyg.

De krav du har att rätta dig efter idag är att om din båt är längre än 12 meter OCH bredare än 4 meter måste du ha Kustskepparintyget. Och för att få Kustskepparnen måste du först ta Förarintyget.
Sedan skall alla såklart vara nyktra på sjön, och förhålla oss till Sjölagen.

För fritidskurser ansvarar Nämnden för båtlivsutbildning. På deras hemsida kan du söka efter Förhörsförrättare över hela landet.

De förrättare som Sjöskolan använder för sina fritidskurser på Beckholmen är:

 • Berth Josefsson, 0705-25 11 94, berth.josefsson@bredband.net
 • Håkan Stenhardt, 0708-10 25 50, info@stenhardt.se
 • Ola Kvarnström, 073-20 20 001, ola@navx.se Ola har även en hemsida där du kan boka tid för examen. NavX Marine

För yrkeskurser på Beckholmen använder vi:

 • Fartygsbefäl klass VIII
  Berth Josefsson, 0705-25 11 94, berth.josefsson@bredband.ne
  Ola Kvarnström, 073-20 20 001, ola@navx.se Ola har även en hemsida där du kan boka tid för examen. NavX Marine
 • Maskinbefäl klass VIII, Kjell Johansson, 0706-92 82 83, info@skeppsteknik.se

För fritidskurser i Göteborg använder Sjöskolan:

 • Göran Flodin, 0733-30 80 28, latlong@telia.com
 • Martina Wessberg, 0708-81 86 04, martinawe@hotmail.com

Nutidens Skepparexamen.

Detta är grundutbildningen för yrkesmässig sjöfart i Sverige. Godkänd examen i Fartygsbefäl kl VIII ger dig rätt att föra ett fartyg upp till 20 brutto i yrkesmässig trafik i “inre fart”. Inre fart kan nästan jämställas med inomskärs. Brutto är ett volym-mått (inbyggd volym), och som referens brukar man ange ca 15 meter segelbåt, eller 12 meter motorbåt, men helt beroende på överbyggnad. Har du sjötid som du kan redovisa till Transposrtyrelsen kan du dessutom ta ut “behörigheten” och få skeppa fartyg upp till 40 eller 70 brutto.

Det finns inga förhandskrav för att gå denna utbildning, men det är bra att ha tidigare båt- och eller studievana för att klara kursen. För att erhålla utbildningsintyget krävs att man har ett godkänt läkarintyg enligt Transportstyrelsens mall. Läs mer om vår Fartyg 8-utbildning här.

Om “inre fart” inte är nog för dig behöver du istället gå Fartygsbefäl klass VII (7), då får du tillgång till fartområdet kallat “Närfart”. Hela Östersjön, Kattegat, Vänern, samt del av Skagerrak. Klass VII är en utbildning som arangeras av högskolorna Chalmers och Kalmar. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida här.

Fartygsbefäl klass VIII hette tidigare Skepparexamen, läs mer om den utbildningen på vår hemsida här.

Ännu har de inte uppfunnit några flytvästar med vingar på…
Men om du till exempel skall flyga till Medelhavet för att du hyrt båt där, och föredrar din egen flytväst ombord på den hyrda båten. Ja, då går det bra att medtaga din egen uppblåsbara flytväst på flyget, men du gör bäst i att följa tillverkarnas instruktioner. Så att du inte får problem i samband med incheck av ditt bagage. Här nedan hittar du länkar till dokument gällande Spinlocks- respektive Baltics flytvästar. Med information om hur du skall hantera din flytväst, och kanske framförallt västens luftpatron, tillsammans med ditt bagage när du flyger.

Spinlock »
Allmänna råd

Förarbevis båt är det som idag kallas Förarintyg båt. Samma innehåll, men (lite) annat namn. Har du ett Förarbevis från förr fungerar det fortfarande alldeles utmärkt. Men om du går utbildnigen idag heter den alltså Förarintyg.

Läs mer om Förarintyg båt här.

Förarintyg båt är instegskursen till båtlivet. Där lär du dig grunderna för navigering i dagsljus samt inomskärs. Bland annat väjningsregler, sjömärken, kurser och bäringar samt sjövett. Vi går även igenom moderna navigationshjälpmedel, såväl som navigation med papperssjökort. Sjöskolan på Beckholmen rekommenderar att man i samband med utbildnigen även genomför båtpraktik. Där får man möjlighet att praktisera teorin i verkligheten.

Om din båt är längre än 12 meter, och bredare än 4 meter krävs att du dessutom har Kustskepparintyg.

Förarintyg är ett fritidsintyg, för att bedriva charter med din båt krävs ett yrkesintyg. Läs mer på Fartygsbefäl ovan här.

Läs mer om Förarintyg båt här.

YRKESINTYG
Har du förlorat ditt yrkesintyg vänder du dig till skolan där du gick utbildningen. Det är inte alltid skolan som har arkiven men de kan säga vem som har det, då det skiljer sig lite beroende på vilken utbildning/skola det är samt när du genomförde din examen.
För våra elever som gått Fartygsbefäl kl VIII och Maskinbefäl kl VIII  är det Chalmers som ansvarar för intygen. Chalmers når du bäst på telefon 031-772 1000, fråga efter Chalmers centralarkiv. Om ditt intyg är från år 2015, eller senare, skall du istället ringa 031-772 2678 och fråga efter Sjöfart och marin teknik. Sedan hösten 2021 ansvarar Sjöskolan för både Maskinbefäl samt Fartygsbefäl och då ringer du kontoret för hjälp.

HSF, Basic Safety, AFF, CCM samt MFA-intygen ansvarar Sjöskolan på Beckholmen själva för.

FRITIDSINTYG
Har du förlorat ditt fritidsintyg vänder du dig till NFB, Nämnden för Båtlivsutbildning. Enklast via deras hemsida. Du kan också få information via Transportstyrelsens hemsida.

Har du förlorat ditt intyg och behöver ett nytt utgår det en administrativ avgift från utställaren. Avgiftsbeloppet skiljer sig lite åt beroende på vem man måste vända sig till. För intyg utskrivna av Sjöskolan på Beckholmen utgår en avgift av 280 kr exkl. moms

Är ett krav för dig med en båt/skepp med en toppfart högre än 35 knop i yrkesmässig trafik.
Fartygsbefäl klass VIII är ett förhandskrav för att gå denna utbildning. Den “gamla” Skepparexamen, med viss komplettering går också bra. Kontakta oss för mer information.
För att erhålla utbildningsintyget krävs att man har ett godkänt läkarintyg enligt Transportstyrelsens mall.

Efter erhållande av utbildningsintyget måste man även ansöka om ett certifikat på Transportstyrelsens hemsida.

Läs mer om vår HSF-utbildning här.

Mer om ovan krav för fartyg under 20 brutto finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida här.

FörarintygKustskepparintyg samt Manöverintyg är alla fritidsintyg och kan ej användas i yrkesmässig trafik.

Lite då och då får vi frågan var man i Stockholm kan köpa gradbeteckningar. Svaret är Georg Sörman, Sankt Eriksgatan 41. Tel 08/651 33 13.

När du hyr båt är det ofta uthyraren som ställer krav på att du skall uppvisa intyg. I Medelhavet, t.ex. vill de oftast att du som minst uppvisar Förarintyget samt VHF/SRC. Observera dock att detta inte är några officiella krav. Vad som gäller för respektive land bestämmer respektive lokala myndigheter. Något som också kommer mer och mer är ICC – International Certificate of Competance.
Läs mer om våra utbildningar:
Förarintyg
Kustskepparintyg
VHF
ICC

International Certificate of Competance är ett för Europa framtaget direktiv där de flesta, men inte Sverige, godtaget direktiven. Vilket innebär att du som innehavare av ett ICC fritt kan föra din båt inom EU, eller i alla fall de länderna inom EU som godkänt ICC. Läs mer här.

Sjöskolan erbjuder ICC, läs mer på vår hemsida här.

Kustskepparintyget är vidareutbildningen efter Förarintyget. Här går vi vidare med kunskaper för att ta din båt även utomskärs samt framföra den i mörker. Vi går igenom missvising och deviation, såväl som alla lanteronor du kan föreställa dig samt fyrkaraktärer. Alltså hur de blinkar så att du kan särskilja dem från varandra i skärgården. I samband med kurserna erbjuder vi, samt rekommderar,  att du genomför båtpraktik i mörker. Då får du möjlighet att testa att navigera med bara fyrarna samt papperssjökort som din lots.

Kustskepparintyget ger dig behörighet att föra ett fartyg som är längre än 12 meter och bredare än 4 meter. Om din båt är längre och bredare än dessa två mått måste du ha Kustskepparintyget enligt lag.

För att ta Kustskepparintyget måste du först ta Förarintyget, det krävs dessutom att du har sidan kallad “båtpraktik – dager” ifylld i din blåa bok från NFB.

Läs mer om Kustskepparintyg här.

Kustskepparintyg hette tidigare Skepparexamen, läs mer om den utbildningen på vår hemsida här.

För att erhålla utbildningsintyget för ovan utbildningar krävs att man har ett godkänt läkarintyg enligt Transportstyrelsens mall. Går du utbildningen hos Sjöskolan så hjälper vi dig att ordna med läkarbesöket i våra lokaler, oftast i anslutning till din kurs. Då har du som elev möjlighet att genomföra din undersökning till självkostnadspris.
Är du tidigare elev är du också välkommen om du behöver uppdatera ditt läkarintyg. Kontakta bara oss på kontoret så bokar vi en tid som passar alla parter.
Läkarintyget gäller så länge som läkaren anger på själva läkarintyget, max 4 år för inre fart. Men man kan också välja 2 år för “obegränsad fart”. Läs mer om det här.
Vår läkare går även att nå på läkarens mottagning vid gärdet, mer info hittar du här.
Bor du inte i Stockholm går det bra att använda en annan läkare för att uppdatera ditt läkarintyg, men läkaren måste vara godkänd av Transportstyrelsen. Lista på godkända läkare finns på Transportstyrelsens hemsida.

Jobbar du utomlands gäller det svenska läkaringet även där. Intenationellt kallas ofta läkaringet för ENG1. Läs mer här.

Sedan 2012 är Basic Safety och flera andra intyg/certifikat 5 åriga, och måste därefter göras om enligt Manila föredraget. Även här gäller att efter erhållande av utbildningsintyget måste man även ansöka om ett certifikat på Transportstyrelsens hemsida.

Går du en ordinarie kurs skall du ansöka om certifikatet inom 5 år. Går du en refreshkurs skall du ansöka om ett certifikat inom 1 år. Certifikatet gäller 5 år från det datum du ansökt om certifikatet. Observera att flera anställningar kräver ett certifikat, varför man inte kan vänta med att ansöka.

Ordinarie kurs eller en refreshkurs?
För de som tjänstgjort de senaste 5 åren gäller i vissa fall att det räcker att genomföra en refreshkurs för att förlänga giltighetstiden. I andra fall gäller att hela utbildningen skall göras om. För detaljerad information se TSFS 2013:47, 2 kap. Generellt kan man säga att du måste uppvisa 3 månaders sjötjänstgöring från de senaste 5 åren, uppvisa giltligt tidigare certifikat eller utbildningsintyg samt uppvisa giltligt läkarintyg för att vara behörig att gå refresh. Certifikatet eller utbildningsintyget du visar upp måste vara svenskt. Du måste alltså ha gått grundutbildningen i Sverige för att gå en svensk refreshkurs. Transportstyrelsen godkänner inte utländska intyg.

Längst ned på denna sidan hittar du en länk till Transportstyrelsens informationsdokument gällande ingångskraven.

Innan du bokar din Basic Safety Training, i Sverige eller utomlands, säkerställ att det är en Basic Safety Training i enlighet med Manilafördraget! Sjöskolan på Beckholmen är det!

Mer info finns att läsa här på Transportstyrelsens hemsida, som gick ut med uppdaterad information i november 2014.

INFORMATION OM KRAV FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN »

Manöverintyget är ett fritidsintyg där du lär dig hantera din planande motorbåt. Både i långsam fart inne i hamnen samt ute i skärgården i hög fart. Kursen är både teoretisk samt praktisk.

Se även alternativet privatlektion där vi genomför en utbildning efter dina behov ombord din egen båt.

Är ett krav för dig med större maskineri ombord än 405 kW, vilket är detsamma som ca 550 hk.
Inga förhandskrav. För att erhålla utbildningsintyget krävs att man har ett godkänt läkarintyg enligt Transportstyrelsens mall.
Kursintyget (examen) gäller för motorstyrka upp till 750kW.
Vill du även få ut behörigheten för Maskinbefäl klass VIII krävs att du har maskinrumstjänstgöring i minst 24 månader. Tjänstgöringen skall fullgöras på fartyg med maskinstyrka om minst 400 kW (545 hp) eller genom 48 månader tjänstgöring på fartyg med minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning.
Läs mer om Sjöskolans kursupplägg här.

Utbildningen för dig som avser jobba utomlands i den så kallade Mega Yacht branschen.
Vi erbjuder 2 st. Master of Yachts utbildningar – Master of Yachts Limited samt Master of Yachts Unlimited. Även kända som Yachtmaster.

Bägge Master of Yachts utbildningarna leder till yrkescertifikat och ger behörighet upp till 200 Tons. Med Limited har du behörighet att segla som längst 150M från säker hamn, medan Unlimited ger dig just obegränsad tillgång till alla fartområden. (sedan kan det självklart finnas lokala bestämmelser som till exempel kanalfart)

Limited är en 12 dagars utbildning där teori kompletteras med praktik. Du måste först gå Limited, för att sedan få lov att gå Unlimited. Unlimited är en 6 dagars teorikurs, där du från och med den 1 april 2013 även skall ha genomfört en överfart om minst 500 M, alternativt 2 x 250M, som förhandskrav

Läs mer om våra Master of Yachts utbildningar på vår hemsida.

Notera att dessa utbildningar inte är godkända av Transportstyurelsen, vilket betyder att du inte kan använda dessa certifikat på svenskflaggade båtar. Men du kan använda certifikatet i Sverige förutsatt att fartyget är registrerad i rätt land, t.ex. England.

Om du är intresserad av att jobba utomlands har vi samlat några sidor till dig här:
TMC Yachting
Crew & Concierge
Crew 4 Crew

Många ringer fortfarande och frågar efter Skepparexamen, trots att utbildningsformen inte funnits på 20 år.
Är du ute efter en Skepparexamen heter utbildningarna idag Fartygsbefäl klass VIII eller Kustskepparintyg.
Vilken av dessa två som passar dig bäst beror på vilket användningsområde du ser framför dig?
Fartygsbefäl är en yrkesutbildning på 6 dagar som ger dig möjligheten att tjäna pengar på din båt i skärgården. Medan Kustskepparintyg är en fritidsutbildning som du använder till ditt privata fartyg. Bägge utbildningarna ger dig rätt att föra ett fartyg som är större än 12×4 meter
Tidigare gick gränsen för skepp där, 12×4 meter, men sedan februari 2018 går gränsen för skepp vid 24 meter. Alltså fartyg som är kortare än 24 meter kallas för båt, medan fartyg längre än 24 meter kallas för skepp. Detta är avgörande om du skall belåna båten, annars inte särskilt avgörande. Notera att du redan från 15 meters längd skall registrera ditt fartyg i Transportstyrelsens Skepplista. Denna registrering styrs av Sjölagen.

Här kan du läsa mer om den nya yrkes utbildningen – Fartygsbefäl klass VIII.

Och här hittar du mer information om fritidsutbildningen – Kustskepparintyg.

Här kan du läsa mer om utbildningen som inte längre finns – Skepparexamen.

På Transportstyrelsen hittar du den mesta informationen du behöver som sjöman i Sverige. En bra start är att börja med att ansöka om inloggningsuppgifter till Sjömanswebben. Det kostar inget. Där kan man sedan t.ex. få utdrag på sina behörigheter, sin sjötid, ansöka om certifikat och mycket mer. (att ansöka om certifikat kostar pengar) Samt läsa om och söka på de olika synkraven som gäller till sjöss. Där finns också något som kallas för Behörighetsguiden som hjälper dig klargöra vad för behörighet som gäller på olika fartyg/fartområden.

Från 1 maj 2022 kommer det vara krav på att inneha ett förarbevis för vattenskoter i Sverige, du måste även vara över 15 år. Läs mer om utbildningen samt övergångsreglerna på vår hemsida här.

På Beckholmen har öppet vardag kl. 09-17.

Ofta har vi kvällskurs eller examen kvällstid vilket innebär att vi är på plats även efter kl. 17. Samma sak på helgen, vi har kursverksamhet de flesta helger vilket betyder att vi är på plats även då.

Vill du hälsa på, till exempel föra att hämta kursböcker, så ring oss gärna innan. Så att vi inte är iväg med båten eller annat ärende just när du kommer!

För vägbeskrivning till Beckholmen och Pråmen se här.