...

Om Sjöskolan

Det blåser kallt och vågorna går höga. En efter en hoppar kvinnor och män från isbrytaren Sankt Erik ner i det kalla vattnet. I brandgula överlevnadsdräkter kämpar de sig fram. Det gäller att ta sig fram till livflotten, och upp i den. Samarbetet kan vara avgörande för liv eller död.

Nej, det är bara övning, men det här är så nära ”på riktigt” som man kan komma.

Kampen i vågorna med livflotten är bara en av alla realistiska övningar som utbildningarna på Sjöskolan på Beckholmen erbjuder. Här finns allt från ångmaskinistutbildning, grundläggande säkerhetskurser och krishantering för personal inom yrkessjöfart till helgkurser för förarintyg. Med andra ord hittar du här kurser såväl för den som skaffat sin första fritidsbåt, likväl för skärgårdsbon uppvuxen på sjön som använder båten i jobbet, samt utbildningar för dem som arbetar inom den professionella sjöfarten.

Sjöskolan finns i den marina miljön på Beckholmen, bland traditionsfartyg och varvsverksamhet, fritidsbåtar och handelssjöfart, en miljö som besökaren möter direkt efter den gamla träbron som leder från Djurgården ut på ön. Att utbilda sig mitt i den miljön ger något mer än det som ”skolbänken” kan erbjuda.

I de olika utbildningarna möts deltagare från olika delar av sjölivet och erfarenhetsutbytet på samtliga nivåer, är en naturlig del. De praktiska övningarna, eftersnacket kring fikabordet och allas olika erfarenheter och historier bildar en ram kring kurserna som har uppskattas stort av de cirka 1000 elever som årligen går på skolan.

Utbildningarna på Sjöskolan på Beckholmen skiljer sig från många andra skolor genom att undervisningen, så långt möjligt, sker med praktiken i fokus; exempelvis radarträning ute på sjön i mörker, avancerad säkerhetsutbildning ombord på fartyg, och manöverutbildning för högfartsbåt sker till största delen ombord på just en sådan båt.

Lärarna på Beckholmen är alla yrkesverksamma inom sina olika professionella områden bredvid sitt läraruppdrag. Lång- och ensamseglaren Milo Dahlman som är sjuksköterska på akuten på Södersjukhuset och sjöräddare, Bengt Lundin som är anställd skeppare ombord skutan Ellen, Leif Sällqvist som kör bunkertrafik och Eric Lindén som är anställd brandförman i Stockholms brandkår.

Sjöskolan på Beckholmen har ett av Transportstyrelsen och YH-myndigheten godkänt kvalitetssystem. Det innebär rätt att examinera elever på ångmaskinistutbildningen, Basic Safety, Medical First Aid och Crowd and Crisis management. Sjöskolan är också en Partner School för IYT:s Master of Yachts utbildningar.