...
Milo

Milo Dahlmann

Seglat till Antarktis och över Atlanten, sjuksköterska och sjöräddare….

Jag är sjuksköterska på akuten, bl.a. på Södersjukhuset, dessutom är jag sjöräddare. Men kanske mer känd som den första svenska kvinnan som ensam korsat Atlanten. Jag har också seglat med egen båt till Antarktis. Om du vill läsa om mina äventyr hittar du mer information här. Du som går Fartygsbefäl kl VIII eller Basic Safety på Sjöskolan på Beckholmen, kan vara säker på att du får kunskap som prövats i praktiken, både under ordnade former på sjukhuset eller från mer primitiva situationer.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.