...
Tom

Tom Törngård

Uppvuxen om sommrarna på en ö i Tjust skärgård ….det finns inga bättre sommarlov och semestrar!

13 år inom försvarsmakten, från fallskärmsjägare till kustjägare och stridsdbåtar och svävare samt andra marina flytetyg.

“Master of Yacht 200 GT Power and Sail Unlimited” och Basic Saftey är några utbildningar som jag har genomfört på Sjöskolan. Vilket resulterade i att jag kunde arbetade som ”Ship Security Officer” och navigations officer på en 70 meters lyx yacht som besökte många kända hamnar runt om i världen.

Jag arbetar på Sjöskolan i huvudsak med radarpraktik för Fartygsbefäl klass VIII och kustskepparintyg samt förarintyg.

På min fritid är jag med min familj på sjön eller i skogen!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.