...

Skepparexamen

Skepparexamen är en gammal utbildning, vars namn fortfarande lever kvar i ‘folkmun’

Skepparexamen, om du har en gammal Skepparexamen skall du hålla hårt i den, och titulera dig gammal sjöbjörn. Den fungerar fortfarande bra – nästan att likställa med dagens Fartygsbefäl klass VIII. Du kan köra båttaxi, köra båtcharter och segla med betalande kunder utan att utbilda dig ytterligare. Självklart skall du följa dagens regelverk och utrusta båten rätt, flytvästar, VHF, livflotte, kompass, sjökort, frälsarkransar, handbloss samt nödraketer är några av de saker du skall ta ställning till om du behöver ombord för din resa med dina kunder och båt.

Men har du en Skepparexamen och vill läsa Handahavande av Snabba Fartyg måste du däremot komplettera med radar och säkerhet innan du kan gå höghastighetskursen. HSF-kursen är ett krav om din båt kan köra fortare än 35 knop och genomförs på 4 dagar med mycket båtåkande, med fokus på navigering i högfart enligt den så kallade GKSF-tekniken. RIB samt radar står på schemat. Där säkerhet går först. En rolig kurs med många timmar på sjön.

 

Skepparexamen

Du kan heller inte redovisa sjötid till Transportstyrelsen för att plocka ut någon behörighet på din Skepparexamen, då måste du läsa upp till Fartygsbefäl klass VIII. Att redovisa sjötiden kan vara intressant för dig som vill köra lite större båt. Utan sjötid så gäller både Skepparexamen samt Fartygsbefäl klass VIII för fartyg upp till ”20 brutto”. Brutto är ett volymmått och kan jämställas med 12 meter motorbåt, samt 15 segelbåt. Men är helt beroende på överbyggnad då brutto är summan av den inbyggda volymen. Hur många brutto din båt är skall framgå av dokumenten från tillverkaren.
Är din båt större än 20 brutto krävs 12 månaders sjötid, registrerad och godkänd av Transportstyrelsen. Då får du föra befäl ombord fartyg upp till 40 brutto, efter att ha plockat ut den så kallade behörigheten för Fartygsbefäl klass VIII. Är ditt fartyg ännu större skall du redovisa 24-36 månaders sjötid för att nå upp till 70 brutto. Därefter måste du utbilda dig ytterligare för att få tillgång till större fartyg. Fartygsbefäl klass VII på högskola är nästa nivå.
Observera att om du väljer att redovisa sjötid till Transportstyrelsen kan ditt utbildningsintyg inte vara äldre än 5 år, samt att behörigheten skall upprätthållas vart 5:e år genom att redovisa ytterligare sjötid. Klarar man inte av att redovisa sjötid efter 5 år faller behörigheten, och du måste göra om utbildningen igen för att få ut ett nytt utbildningsintyg. Samtidigt är intyget evigt, om du väljer att inte redovisa någon sjötid och nöjer dig med fartyg upp till 20 brutto.

I övrigt kan du använda din gamla Skepparexamen som dagens Fartygsbefäl klass VIII, men blanda inte ihop den med Kustskepparintyg.

Fartygsbefäl klass VIII är en yrkesutbildning, och Kustskepparintyg är en fritidsutbildning.

Fartygsbefäl klass VIII är en utbildning på 6 intensiva dagar med navigation, radar, VHF, sjörätt, säkerhet, miljö, brand, stabilitet och sjukvård på schemat. Du får praktiskt lära dig radar med vår radarbåt, HLR, använda en överlevnadsdräkt samt öva med livflotte i vattnet. Du får även släcka brand med handbrandsläckare och öva på att släcka brand i kläder. En gedigen och omfattande utbildning, som många elever går även om de inte har yrkesambitioner, men vill lära sig mer och bli säkrare på sjön.

Kustskepparintyg är en 2 dagars kurs med fokus på navigation. Här erbjuder vi även möjligheten att gå ut på en kvällspraktik där du får navigera efter fyrar i skärgården, med och utan elektroniska hjälpmedel, tillsammans med vår instruktör. Kustskepparen krävs när din fritidsbåt blir längre än 12 meter och bredare än 4 meter.  Kustskepparkursens navigation är samma som i Fartygsbefäl kursen, varför du kan tillgodoräkna dig den delen om du väljer att läsa vidare från Kustskeppare till Fartygsbefäl.

Tveka inte att kontakta oss om du ha några frågor!

Föregående bild
Nästa bild