...

Advanced Fire Fighting

Pris:

15 625 kr inkl. moms

12 500 kr exkl. moms

Advanced Fire Fighting, lär dig släckledarens roll ombord

Advanced Fire Fighting är en vidareutbildning för dig som gått Basic Safety kursen. Du lär dig släckledarens roll ombord, med fokus på kommunikation,  samt deltar i praktiska övningar.

Kursen är 3 dagar lång och som vanligt på Sjöskolan varvas teori med praktiska övningar.  Utbildningen sker i genuin fartygsmiljö.

Kursens omfattning uppfyller de krav som angetts av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:47), i enlighet med Manilafördraget/S.T.C.W. koden sektion A-VI/3.

Advanced Fire Fighting finns även som refresh, fortutbildning!

Läs mer om vår refreshutbilding här.

Efter genomförd kurs får du ett kursintyg utställt av Transportstyrelsen.

Inträdeskrav:
Inneha giltigt läkarintyg för sjöfolk, ej äldre än 2 år samt giltigt Basic Safety kursintyg.

Tycker du att det är många regler? Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna här.

Utbildningens innehåll

Kursen vänder sig till personal på fartyg och offshore som har en befattning som brandchef

ombord.

Kursen innehåller följande kursavsnitt;

  • Brandskyddsteori
  • Praktiska övningar,
  • Brandbekämpning ombord
  • Rök- och släckövningar
  • Kemskydd

 

Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna;

– redogöra för grundläggande brandteori

– redogöra för fartygets säkerhetsorganisation

– samverka och kommunicera med intern och extern räddningsenhet

– ventilationskontrollera en brand

– redogöra för gällande svenska bestämmelser

– redogöra för brandbekämpande åtgärder vid farligt gods

– redogöra för särskilda risker ombord

– utföra inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning

– redogöra för hur släckning med vatten ombord påverkar stabiliteten

– bedöma olycksplatsen och skadades behov av hjälp med beaktande av egen säkerhet

– ladda, kontrollera, släcka med handbrandsläckare

– förklara hur rökdykning genomförs ombord

– släcka brand i maskinrum.

– släcka brand i kläder

– använda skumsläckningsutrustning

– redogöra för kemskydd

Lärare på denna kursen

eric
Eric Lindén
Heltidsbrandman i Storstockholms brandförsvar sedan 2001. Jobbar på Katarina brandstation...

Pris:

15 625 kr inkl. moms

12 500 kr exkl. moms

FULLBOKAD

FULLBOKAD

På Sjöskolan fokuserar vi alltid på våra 3 ”P”. 

Det betyder att allt vi gör genomsyras av ProfessionelltPraktisk samt Personligt. Sjöskolans alla instruktörer är Professionellt verksamma inom det yrken de föreläser om. Bunkerbåt, seglingscharter, RIB-charter, sjuksyster, brandmän är några av de yrken våra instruktörer har när de inte föreläser hos Sjöskolan.

Även teoretiska kurser har Praktiska moment, så mycket och ofta det är möjligt. Även när kursschemat inte kräver det, vi på Sjöskolan anser att det blir lättare att förstå en maskin om man också får prova att skruva isär den, t.ex.

Vi ser alltid individen i vårt klassrum och anpassar undervisningen Personligt så att alla förstår, samtidigt som alla skall känna det positivt utmanade oavsett förkunskaper.

Om du vill ge bort denna kursen som presentkort så klicka här