Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW

Pris:

Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kWen YH-utbildning för att du skall kunna arbeta som ångmaskinist på ett litet ångfartyg

Inga kursstarter planerade i dagsläget.

 

Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW är en utbildning som ger dig behörighet att arbeta som eldare på alla ångdrivna traditionsfartyg eller som teknisk chef på ångfartyg upp till 75 kW. Utbildningsplanen är fastställd av Myndigheten för Yrkeshögskolan samt Transportstyrelsen..

Det enda förhandskravet till utbildningen är ett godkänt ”läkarintyg för sjöfolk”, enligt Transportstyrelsens mall. Hör av dig till oss om du har några frågor kring läkarintyget så hjälper vi till. Samma läkarintyg krävs för att efter utbildningen få anställning på fartygen.
Då det är en yrkeshögskoleutbildning krävs gymnasiebetyg, saknar du gymnasiebehörighet kan du istället hänvisa till liknande utbildning eller reell kompetens. Mer information om detta hittar du när du registrerar din ansökan.

Utbildningen är finansierad genom YH-myndigheten och ger rätt till CSN-bidrag. Eleven står för kostnader så som kurslitteratur, eventuell logi samt kost. Inga kostnder tillkommer för examination eller kursintyg, däremot står eleven själv för kostnader för eventuella certifikat som Transportstyrelsen senare kan kräva.

Då utbildningen arrangeras via YH-myndigheten samt att vi har begränsat antal utbildningsplatser sker en uttagning till utbildningen genom en urvalsprocess där tidigare utbildning viktas enligt nedan.

Utbildningens innehåll

Ångmaskinistutbildningen omfattar Ångtekniskt påbyggnadsblock (35 p) där 5 poäng motsvarar en veckas studier. Dessutom ingår Basic Safety (8 p), CCM (5 p), Maskinbefäl klass VIII (8 p), MFA (4 p), Sjötid (40 p). Totalt 100 YH-poäng.
Vilket är att jämställa med 1 termin med helfarts studier.

Så långt möjligt är genomförs utbildningen på kvällar och helger, men dagtid förekommer också. Teori och praktik ombord på ångbåtarna på Beckholmen, men även andra båtar är möjligt. Deltagande via distans kommer finnas till viss möjlighet, men Transportstyrelsen kräver närvoro på samtliga säkerhetskurser ca 15 dagar. Plus dagar för skriftlig examen.

Viktning: (vid händelse av fler sökande än kursplatsr rangordnas ansökningarna enligt nedan)
Tidigare utbildning
Dokumenterad relevant utbildning ger poäng i urvalsprocessen
Ångutbildning max 80 poäng
Maskinutbildning max 20 poäng
Maxpoäng för betyg är 100 poäng

Vi har möjlighet att ta emot max 20 elever.

Saknar du utbildning råder vi dig att söka ändå, då detta inte är något krav. Samt att det finns möjlighet att komplettera med reell kompetens.

 

All teoretisk utbildning genomförs i Sjöskolans lokaler på Beckholmen.

Lärare på denna kursen

Boka kursplats

Kontaktformulär

På Sjöskolan fokuserar vi alltid på våra 3 ”P”. 

Det betyder att allt vi gör genomsyras av ProfessionelltPraktisk samt Personligt. Sjöskolans alla instruktörer är Professionellt verksamma inom det yrken de föreläser om. Bunkerbåt, seglingscharter, RIB-charter, sjuksyster, brandmän är några av de yrken våra instruktörer har när de inte föreläser hos Sjöskolan.

Även teoretiska kurser har Praktiska moment, så mycket och ofta det är möjligt. Även när kursschemat inte kräver det, vi på Sjöskolan anser att det blir lättare att förstå en maskin om man också får prova att skruva isär den, t.ex.

Vi ser alltid individen i vårt klassrum och anpassar undervisningen Personligt så att alla förstår, samtidigt som alla skall känna det positivt utmanade oavsett förkunskaper.

Om du vill ge bort denna kursen som presentkort så klicka här