...

Ångmaskinist för Traditionsfartyg 750 kW

Pris:

Ångmaskinist för Traditionsfartyg 750 kW, en YH-utbildning, som tar dig längre ut och vidare på större ångfartyg

Utbildningen startade september 2016, och pågår till och med juni 2017.

Ångmaskinist för Traditionsfartyg 750 kW är en utbildning som ger dig möjlighet att arbeta som “fartygsingenjör TF750 ånga”, och i en förlängning även “teknisk chef TF750 ånga”. Observera att bägge behörigheterna kräver ytterligare sjötid samt lägre utbildningar. Utbildningsplanen är fastställd av Myndigheten för Yrkeshögskolan och genomförs i samarbete med Chalmers tekniska högskola.

Det enda förhandskravet till utbildningen är ett godkänt ”läkarintyg för sjöfolk”, enligt Transportstyrelsens mall. Hör av dig till oss om du har några frågor kring läkarintyget så hjälper vi till. Samma läkarintyg krävs för att efter utbildningen få anställning på fartygen.
Då det är en yrkeshögskoleutbildning krävs gymnasiebetyg, saknar du gymnasiebehörighet kan du istället hänvisa till liknande utbildning eller reell kompetens. Mer information om detta hittar du när du registrerar din ansökan.

Utbildningen är finansierad genom YH-myndigheten och ger rätt till CSN-bidrag. Eleven står för kostnader så som kurslitteratur, eventuell logi samt kost. Inga kostnader tillkommer för examination eller kursintyg, däremot står eleven själv för kostnader för eventuella certifikat som Transportstyrelsen senare kan kräva.

Då utbildningen arrangeras via YH-myndigheten samt att vi har begränsat antal utbildningsplatser, sker en uttagning till utbildningen genom en urvalsprocess där tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet viktas enligt nedan.

Utbildningens innehåll

Ångmaskinistutbildningen omfattar “Utbildning till maskinbefäl för traditionsfartyg” (55 p) där 5 poäng motsvarar en veckas studier. Dessutom ingår Advanced Fire Fighting (5 p) samt Sjötid (praktik) (40 p). Totalt 100 YH-poäng, vilket är att jämställa med 1 termin med helfarts studier. Men observera att denna utbildning genomförs med halvfart, och därför blir 2 terminer lång.

Så långt möjligt är genomförs utbildningen på kvällar och helger, men dagtid förekommer också. Teori och praktik ombord på ångbåtarna på Beckholmen, men även andra båtar är möjligt.

Viktning / urvalsprocess: (vid händelse av fler sökande än kursplatser rangordnas ansökningarna enligt nedan)
Tidigare utbildning
Dokumenterad relevant utbildning ger poäng i urvalsprocessen
Ångutbildning 40 poäng
Maskinutbildning 10 poäng
Maxpoäng för betyg är 50 poäng
Yrkeserfarenhet
Dokumenterad relevant sjötid ger poäng i urvalsprocessen.
5 poäng per sjötidsmånad
Maxpoäng för relevant sjötid är 50 poäng
Totalt max antal poäng 100

Vi har möjlighet att ta emot max 20 elever.

Saknar du utbildning eller tidigare yrkeserfarenhet råder vi dig att söka ändå, då detta inte är något krav. Samt att det finns möjlighet att komplettera med reell kompetens.

Det finns inget formellt krav att först gå ångutbildningen för 75 kW, innan man går ångutbildningen för 750 kW. Men du måste ha ångutbildningen för 75 kW för att kunna få ut behörigheten för 750 kW från Transportstyrelsen. Beroende på tidigare erfarenhet samt kunskapsnivå kan det också vara svårt att ta utbildningen till sig utan att först gå ångutbildningen för 75 kW.

 

All teoretisk utbildning genomförs i Sjöskolans lokaler på Beckholmen.
Praktiken genomförs på anvisade båtar.

Lärare på denna kursen

På Sjöskolan fokuserar vi alltid på våra 3 ”P”. 

Det betyder att allt vi gör genomsyras av ProfessionelltPraktisk samt Personligt. Sjöskolans alla instruktörer är Professionellt verksamma inom det yrken de föreläser om. Bunkerbåt, seglingscharter, RIB-charter, sjuksyster, brandmän är några av de yrken våra instruktörer har när de inte föreläser hos Sjöskolan.

Även teoretiska kurser har Praktiska moment, så mycket och ofta det är möjligt. Även när kursschemat inte kräver det, vi på Sjöskolan anser att det blir lättare att förstå en maskin om man också får prova att skruva isär den, t.ex.

Vi ser alltid individen i vårt klassrum och anpassar undervisningen Personligt så att alla förstår, samtidigt som alla skall känna det positivt utmanade oavsett förkunskaper.

Om du vill ge bort denna kursen som presentkort så klicka här