...

Basic Safety inre fart Göteborg

Pris:

2 995 kr inkl. moms

2 396 kr exkl. moms

Basic Safety inre fart ger dig kunskap som behövs för att rädda liv

Basic Safety inre fart Göteborg lär dig rädda liv! Ditt eget, dina besättningskollegors, och dina passagerares. Brand, vatteninträngning, och kroppsskador är obehagligt att tänka på, men Sjöskolans kurs gör dig förberedd. Vår branschorganisation Skärgårdsredarna har, tillsammans med Transportstyrelsen, tagit fram underlaget till denna sjösäkerhetsutbildning. Våra välutbildade instruktörer går igenom regelverket som ligger bakom och det praktiska hantverket kring livflottar, räddningsdräkter med mera. Att bemöta människor i stressade situationer är också en konst. Vi berör även ämnen som krishantering och hantering av människor i grupp för att du ska känna dig trygg med att leda passagerare i händelse av fartygets övergivande. Passagerare med handikapp kan såklart också förekomma ombord. Dessa kan kräva ytterligare särskild hänsyn, och några tankar kring det brukar också väckas.

Vi strävar alltid efter att utbilda så nära verkligheten som möjligt, därför kommer vi genomföra flera praktiska övningar. Bland annat kommer du få testa på att släcka en gasbrand med brandsläckare, räta upp en kantrad livflotte, samt förflyttningsteknik i vatten. En levande utbildning, som du kommer komma ihåg! Att hoppa i vattnet en kall göteborgsdag, och inse att man faktiskt är torr och varm i dräkten, är ett starkt intryck. Efter utbildningen kommer du ha förtroende för både dina egna förmågor och för din utrustning.

I kursen ingår också ett gediget sjukvårdsmoment. Akut omhändertagande av skadade samt HLR står på agendan, och du kommer förutom kursintyget BS Inre fart även få ett kompetenskort i HLR från Svenska rådet för Hjärt-lungräddning. Våra instruktörer är certifierade av rådet och har mycket stor erfarenhet i ämnet.

Går du Fartygsbefäl klass VIII så är denna grundläggande säkerhetsutbildning helt integrerad i kursen, något som är unikt för Sjöskolan. Du får med andra ord många intyg på köpet, och mycket värde för pengarna. Det finns även möjlighet att förnya sitt Läkarintyg för sjöfolk under dagen.

Kurspriser

 • Kursavgift: 2 995 SEK inkl 25% moms
 • Läkarintyg för sjöfolk: 995 SEK inkl. moms
  Vi har alltid en läkare på plats under denna utbildning, för utfärdande av Läkarintyg vid behov.

Kursinnehåll

 • Sjövärdighet enl. Sjölag (1994:1009) och Fartygssäkerhetslag (2003:364)
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart (TSFS 2017:26
 • Transportstyrelsens föreskrifter om bemanning (TSFS 2010:102)
 • Första hjälpen och akutsjukvård enl. LCABCDE, inkl. HLR
 • Säkerhetsorganisation och riskbedömning
 • Lasthantering och stabilitetslära
 • Åtgärder vid vatteninträngning och stabilitetsförsämring
 • Brandskydd samt släckning av gasbrand med handbrandsläckare och klädbrand med brandfilt
 • Rutiner vid fartygs övergivande samt överlevnad med livflotte och överlevnadsdräkt

Examination

Ingen teoretisk examination i denna kurs.

Efter avslutad utbildning får du utbildningsbevis för Basic Safety Inre fart, och även kompetenskort HLR från Svenska HLR-rådet.

Förkunskaper

Inga formella förkunskapskrav finns.

Schema

Kursen pågår från kl. 09 till 18.

Lokal

Vi utbildar så sjönära som man kan komma, ombord en pråm under Älvsborgsbron. Adressen är Adolf Edelsvärdsgata 12, 414 51 Göteborg, gott om parkering (avgiftsbelagd) finns.

Spårvagnslinje 3 stannar närmast vid Jaegerdorffsplatsen. Välkommen!

Lärare på denna kursen

Pris:

2 995 kr inkl. moms

2 396 kr exkl. moms

På Sjöskolan fokuserar vi alltid på våra 3 ”P”. 

Det betyder att allt vi gör genomsyras av ProfessionelltPraktisk samt Personligt. Sjöskolans alla instruktörer är Professionellt verksamma inom det yrken de föreläser om. Bunkerbåt, seglingscharter, RIB-charter, sjuksyster, brandmän är några av de yrken våra instruktörer har när de inte föreläser hos Sjöskolan.

Även teoretiska kurser har Praktiska moment, så mycket och ofta det är möjligt. Även när kursschemat inte kräver det, vi på Sjöskolan anser att det blir lättare att förstå en maskin om man också får prova att skruva isär den, t.ex.

Vi ser alltid individen i vårt klassrum och anpassar undervisningen Personligt så att alla förstår, samtidigt som alla skall känna det positivt utmanade oavsett förkunskaper.

Om du vill ge bort denna kursen som presentkort så klicka här