...

Basic Safety inre fart Stocksund

Pris:

2 995 kr inkl. moms

2 396 kr exkl. moms

Basic Safety inre fart ger dig kunskap om nödsituationer som kan uppstå ombord

Basic Safety inre fart Stocksund innehåller information om hur man överger ett fartyg, räddar någon i en nödsituation, hur man släcker bränder ombord och hur man genomför Hjärt- och lungräddning. När du har gått Basic Safety Inre fart kommer du ha kunskap och praktisk förmåga att göra allt detta. Utbildningen är för dig som vill ha en grundläggande bas inom säkerhet till sjöss. Vi håller med våra tidigare deltagare när de säger att Basic Safety även är en av de mest givande och roliga kurser att gå hos Sjöskolan.

Våra erfarna och kunniga instruktörer lär dig hjärt- och lungräddning i enlighet med Svenska HLR-rådet, efter kursen får du ett kompetenskort som bevisar dina färdigheter. Du får även lära dig släcka olika typer av bränder med olika typer av släckutrustning, simma själv och i formation iklädda i överlevnadsdräkter, till sist men inte minst får du prova på att hoppa från ett fartyg samt klättra upp i en livflotte.

Basic Safety Inre fart är också ett moment som ingår i utbildningen mot en Fartygsbefäl klass VIII, för dig som vill ut i yrkestrafiken eller dig som vill ha en riktigt fördjupande båtutbildning. Kursen utgår från Skärgårdsredarnas riktlinjer för Basic Safety i Inre fart, en svensk standard för utbildningen. På plats gör vi allting på samma ställe, både teorin och de praktiska övningarna gör vi på området, och dräkter samt annan utrustning tillhandahåller Sjöskolan.

Om du behöver ett Läkarintyg för sjöfolk så har vi alltid en sjöläkare på plats under utbildningen som utfärdar, eller förnyar, ditt intyg. Det är vanligt att vi träffar våra tidigare kunder ute på sjön när de har fått arbete, vi ser fram emot att du blir näst. Du är hjärtligt välkommen till Sjöskolan i Stocksund där vi blandar teori med praktik för att du ska bli den bästa sjöfararen möjligt.

Kurspriser

 • Kursavgift: 2 995 SEK inkl 25% moms
 • Läkarintyg för sjöfolk: 995 SEK inkl. moms
  Vi har alltid en läkare på plats under denna utbildning, för utfärdande av Läkarintyg vid behov.

Kursinnehåll

 • Sjövärdighet enl. Sjölag (1994:1009) och Fartygssäkerhetslag (2003:364)
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart (TSFS 2017:26
 • Transportstyrelsens föreskrifter om bemanning (TSFS 2010:102)
 • Första hjälpen och akutsjukvård enl. LCABCDE, inkl. HLR
 • Säkerhetsorganisation och riskbedömning
 • Lasthantering och stabilitetslära
 • Åtgärder vid vatteninträngning och stabilitetsförsämring
 • Brandskydd samt släckning av gasbrand med handbrandsläckare och klädbrand med brandfilt
 • Rutiner vid fartygs övergivande samt överlevnad med livflotte och överlevnadsdräkt

Examination

Ingen teoretisk examination i denna kurs.

Efter avslutad utbildning får du utbildningsbevis för Basic Safety Inre fart, och även kompetenskort HLR från Svenska HLR-rådet.

Förkunskaper

Inga formella förkunskapskrav finns.

Schema

Kursen pågår från kl. 09 till 18.

Lokal

Vi delar lokaler med vår samarbetspartner Marina läroverket i Stocksund. Adressen är Stockholmsvägen 34, gott om fri parkering (glöm inte p-skiva) finns.

SL trafikerar Roslagsbanan till Stocksund, tunnelbanans röda linje till Danderyds sjukhus, eller buss 601 (mot Svalnäs) till hållplats Sjöstigen. Välkommen!

Lärare på denna kursen

Pris:

2 995 kr inkl. moms

2 396 kr exkl. moms

På Sjöskolan fokuserar vi alltid på våra 3 ”P”. 

Det betyder att allt vi gör genomsyras av ProfessionelltPraktisk samt Personligt. Sjöskolans alla instruktörer är Professionellt verksamma inom det yrken de föreläser om. Bunkerbåt, seglingscharter, RIB-charter, sjuksyster, brandmän är några av de yrken våra instruktörer har när de inte föreläser hos Sjöskolan.

Även teoretiska kurser har Praktiska moment, så mycket och ofta det är möjligt. Även när kursschemat inte kräver det, vi på Sjöskolan anser att det blir lättare att förstå en maskin om man också får prova att skruva isär den, t.ex.

Vi ser alltid individen i vårt klassrum och anpassar undervisningen Personligt så att alla förstår, samtidigt som alla skall känna det positivt utmanade oavsett förkunskaper.

Om du vill ge bort denna kursen som presentkort så klicka här

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.