...

Båtmekanikerintyg

Pris:

4 475 kr inkl. moms

4 222 kr exkl. moms

Båtmekanikerintyg – kursen för fritidsmekaren

Båtmekanikerintyg är kursen för dig som vill få ökad kunskap om din motor för att själv kunna åtgärda många av de motorrelaterade problem som kan uppkomma ombord. I dagsläget består många av sjöräddningens uppdrag av fritidsbåtar med motorstopp. Ett motorstopp kan uppstå av olika anledningar, exempelvis bristfälligt underhåll eller bristande kunskap av motorns enklare funktioner. Båtmekanikerintyget syftar till att minska omfattningen av onödiga sjöräddningsinsatser genom att öka kunskaperna för båtmotorer och omkringliggande system. Kursen ger dig därmed kunskap att förstå olika båtmotorers funktion och underhåll samt färdigheter för att genomföra en felsökning och kunna åtgärda vanligt förekommande fel avseende båtmotorn och omkringliggande system. Kursen omfattar utom- och inombordsmotorer, bensin- och dieseldrift, motorns elsystem samt övrig utrustning.

Vår förhoppning är att du efter avklarad kurs kommer vara väl förberedd inför framtida motorrelaterade problem som kan uppstå ombord, men kanske framförallt att med enkelt förebyggande underhåll undvika större problem.

Kursen omfattar både teori och praktik och är förlagd på tre kvällar, 17.30-21.30 samtliga kvällar. Som alltid på Sjöskolan så varvas föreläsningar med praktiska moment inom underhåll, service, felsökning och mindre reparationer. De praktiska momenten innefattar bland annat packningsreperationer, nödstopp, byte av impeller och termostat, byte av oljefilter, rensning av bränslesystem och byte av tätningar.

Examen:
Kursen uppfyller Nämnden för Båtlivsutbildning kunskapsfodringar och efter kursen erbjuds du att skriva prov för Båtmekanikerintyget. Provet avlägger du på söndagen direkt efter kursens slut. Provavgift 500kr betalas till examinatorn. Provet tar ca 60 minuter att skriva, plus tid för rättning som sker på plats.

Ovanstående pris inkl. moms.Kursavgiften är vad du betalar för undervisningen, samt fika under kursdagarna som kursen pågår.

Skulle du senare behöva ändra din bokning, går det bra. Här kan du läsa om våra bokningsregler.

Boende
Som elev på Sjöskolan kan du få rabatt på Mornington hotel, nära Östermalmstorg. Använd denna länken så ser du Sjöskolans rabatt.

Kursens innehåll

 • Motor
 • Motorns system
 • Smörjsystem
 • Tändsystem
 • Bränslesystem
 • Bränsle
 • Reglage styrning
 • Propeller
 • Elsystem ombord
 • Skrov
 • Vatten/avlopp
 • Värmare
 • Kök
 • Reservdelar
 • Säkerhet
 • Nödåtgärder
 • Miljö

 

Kurslitteratur
Handbok för Båtmekaniker

Hur stora grupper?
På våra båtmekanikerkurser har vi max 12 elever för att så många som möjligt ska få testa de praktiska moment vi genomför.

Förhandskrav
Inga, men när man går en intensiv kurs är det alltid bra att läsa på lite innan och/eller avsätta tid för egenstudier innan provet. Och du ska fylla 16 år som lägst under kalenderåret du tar Båtmekanikerintyget.

Examen
Examination genomförs av förhörsförrättare från NFB, Nämnden för Båtlivsutbildning, som kommer till oss och gör prov som sedan gås igenom med var och en individuellt. Resultatet får du direkt. Vid godkänt resultat får du NFB’s blåa intygsbok, där förrättaren stämplat sidan för Förarintyg. Saknar du blå bok blir du godkänd i NFB’s intygs-App.

Schema
Tre kvällar kl. 17.30-21.30

Lokal
Stockholm –  Beckholmen, Hus 526

Lärare på denna kursen

Peter
Peter Hallberg
Båtintresset började tidigt i samband med träning och tävling i...

Pris:

4 475 kr inkl. moms

4 222 kr exkl. moms

(2 kundrecensioner)

På Sjöskolan fokuserar vi alltid på våra 3 ”P”. 

Det betyder att allt vi gör genomsyras av ProfessionelltPraktisk samt Personligt. Sjöskolans alla instruktörer är Professionellt verksamma inom det yrken de föreläser om. Bunkerbåt, seglingscharter, RIB-charter, sjuksyster, brandmän är några av de yrken våra instruktörer har när de inte föreläser hos Sjöskolan.

Även teoretiska kurser har Praktiska moment, så mycket och ofta det är möjligt. Även när kursschemat inte kräver det, vi på Sjöskolan anser att det blir lättare att förstå en maskin om man också får prova att skruva isär den, t.ex.

Vi ser alltid individen i vårt klassrum och anpassar undervisningen Personligt så att alla förstår, samtidigt som alla skall känna det positivt utmanade oavsett förkunskaper.

Om du vill ge bort denna kursen som presentkort så klicka här

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.