Båtpraktik mörker

Båtpraktik mörker Göteborg

Mörkerpraktik är ett tillval du kan göra när du går Kustskepparintyget på Sjöskolan. Det är ett bra
tillfälle att praktiskt testa alla de teoretiska övningar vi gått igenom under Kustskepparkursen. Det är
också ett bra tillfälle att öva Fyrkaraktärer samt lanternor inför provet.

Många får en ”aha-upplevelse” när de genomför en mörkertur för första gången. De fyrbelysta
farlederna i vår skärgård är ett fantastiskt hjälpmedel när vi på ett säkert sätt skall navigera, utan
elektroniska hjälpmedel. Självklart ges tillfälle att även testa olika elektroniska hjälpmedel också som
plotter och AIS.

Under en praktiktur går vi igenom båtens olika säkerhetsutrustningar som handbloss, nödraketer,
VHF, EPIRB, livflotte, flytvästar, brandsläckare m.m. Alla ombord får prova att både att ansvara för
navigeringen samt vara rorsman. Vi övar på att identifiera olika fyrkaraktärer, öva på att gå i
fyrsektorer, vi testar även svårigheten i att avståndsbedöma i mörker, och mycket mera.

Turen pågår i ca 4 timmar.

Under de ljusa månaderna maj-augusti kan vi inte erbjuda denna tur, i brist på tillräckligt mörker.

Angivet pris gäller för Sjöskolans elever på navigationskurserna, för externa elever tillkommer en extra kostnad på 400 kronor.

Elevernas kommentarer på senaste kursen:

990 kr inkl. moms

(934 exkl. moms)
Nollställ