Bestick, Transportör, passare och nautisk linjal

Bestick, transportör, passare, linjal

Bestick behöver du när du skall ta ut en kurs, ange en bäring eller mäta distanser i ett papperssjökort.
Bestick är ett samlingsnamn för de 3 verktygen transportör, passare och nautisk linjal. Transportören använder du när du lägger en kurs eller bäring i ett sjökort. Med hjälp den nautiska linjalen kan du transportera din transportör på sjökort och på så vis anteckna kursen eller bäringen precis där du vill ha den.

Den nautiska linjalen skiljer sig från en vanlig linjal genom att vara lite tjockare och med minst en rak kant. För att på så vis ge bättre stör mot transportören när den transporterar. Det är också vanligt att du kan mäta avstånd genom angivna skalor angivna på linjalen. Även formeln för att räkna ut fyravstånd samt farttriangeln brukar vara angivna.

Passaren är ett mätverktyg för att mäta avstånd i nautiska mil på sjökortet. men också lämpligt där du tar ut latitud samt longitud i sjökortet.

Köper du ett komplett kurslitteratur paket från sjöskolan ingår alla besticken i det paketet.

Elevernas kommentarer på senaste kursen:

255 kr inkl. moms

(204 exkl. moms)