CCM, Crowd-and Crisis Management

Pris:

Crowd-and Crisis Management, CCM en krishanteringskurs

Den här utbildningen vänder sig till dig som har till uppgift att leda och hantera passagerare i en krissituation ombord.

Utbildning i krishantering och mänskligt beteende för personal inom yrkessjöfart. Du lär dig fartygets säkerhetsorganisation, ledarskap och beslutsfattande i krissituationer, hantering av passagerare, teorin bakom stress och stresshantering samt kommunikation i utsatta lägen. Teori och praktik ombord på fartyg vid kaj.

Kursen vänder sig till dig som arbetar på passagerarfartyg med fler än 100 passagerare på däck eller i maskin och som har till uppgift att hantera passagerare i händelse av en krissituation ombord.Utbildningen följer den svenska Transportstyrelsens krav och efter utbildingen erhåller du ett kursintyg som refererar till STCW conventionen regel V/2.4 (Crowd Management Training) och V/2.6 (Crises Management and Human behaviour Training). Med detta kursintyg kan du sedan ansöka om ett certifikat från Transportstyrelsen som refererar till STCW conventionen regel V/2.6.

Lärare på denna kursen

Pris:

(4 kundrecensioner)

Denna produkt är för närvarande slut i lager och är inte tillgänglig.

Denna produkt är för närvarande slut i lager och är inte tillgänglig.

Boka kursplats

Kontaktformulär

På Sjöskolan fokuserar vi alltid på våra 3 ”P”. 

Det betyder att allt vi gör genomsyras av ProfessionelltPraktisk samt Personligt. Sjöskolans alla instruktörer är Professionellt verksamma inom det yrken de föreläser om. Bunkerbåt, seglingscharter, RIB-charter, sjuksyster, brandmän är några av de yrken våra instruktörer har när de inte föreläser hos Sjöskolan.

Även teoretiska kurser har Praktiska moment, så mycket och ofta det är möjligt. Även när kursschemat inte kräver det, vi på Sjöskolan anser att det blir lättare att förstå en maskin om man också får prova att skruva isär den, t.ex.

Vi ser alltid individen i vårt klassrum och anpassar undervisningen Personligt så att alla förstår, samtidigt som alla skall känna det positivt utmanade oavsett förkunskaper.

Om du vill ge bort denna kursen som presentkort så klicka här