<
Elkurs Sjöskolan Göteborg
Elkurs Sjöskolan Göteborg

El, elektronik och nätverk på fritidsbåt Göteborg

El och elektronik kursen för dagens fritidsbåtar.

Utvecklingen inom båtelektronik och båtbatterier går mycket fort och det kommer hela tiden nya funktioner i navigatorer och båtinstrument. Det är inte lätt att hänga med alla gånger men med kursen El, elektronik och nätverk på fritidsbåt får du hjälp på vägen. Mer utrustning ombord på din fritidsbåt kräver att man säkerställer bra laddning och dimensionerar sin batterikapacitet. Med denna kurs får du en grund hur el, elektronik och nätverk fungerar ombord på en fritidsbåt samt praktiskt dimensionera batterier, felsöka, förbättra och installera ny utrustning. Även om du inte kommer att göra jobbet själv som båtmekaniker, behöver du ha en tillräckligt bra grundkunskap för att välja rätt prylar utifrån dina specifika behov. Kursen brukar ofta bli i formen av en workshop där deltagarna delar med sig av sina behov och erfarenheter och där vi tillsammans kommer fram till de bästa lösningarna.

Exempel på situationer där kursen hjälper dig på vägen

 • Du har en egen båt eller har köpt en begagnad båt och vill gå igenom och förbättra elsystemet för att dimensionera batterikapaciteten och säkerställa maximal laddning.
 • Du har problem med att säkringar löser ut i otid och behöver kartlägga var felet ligger samt beräkna förbrukare och gruppera dem på lämpligt sätt.
 • Du har köpt ny utrustning och behöver ha tips och hjälp med hur du ansluter den i ditt befintliga system och få den att fungera tillsammans med annan utrustning ombord.
 • Du har tänkt att bygga upp ett nätverk i båten och behöver veta hur din befintliga utrustning kan anslutas samt hur de kan samverka med varandra.

Kursen hålls under en helg under två heldagar. Kursen innehåller teorigenomgångar blandade med flera praktiska övningar där du får koppla och mäta.

Teori

 • Kunskap om grundläggande ellära och olika komponenter för likström
 • Färdighet att kunna konstruera och läsa el-scheman
 • Kunskap om effektförbrukning och dimensionering av batterier, säkringar och kablage
 • Färdighet att konstruera olika typer av laddning och batterikretsar
 • Kunskap om olika typer av NMEA nätverk
 • Färdighet hur man kopplar in olika enheter på nätverket och att utbyta data
 • Kunskap om inkoppling av annan typ av utrustning, AIS, Autopilot mm

Praktik

 • Mäta spänning, ström och resistans
 • Felsöka i elektriska kretsar
 • Konstruera och praktiskt koppla in laddning och batterikretsar
 • Färdighet att konstruera och koppla in olika förbrukare
 • Bygga olika typer av NMEA nätverk
 • Ansluta olika komponenter till nätverket och få dem att samverka

 

Pass 1

 • Teori; Ellära och elektroniska komponenter
 • Teori; Batteri och laddning
 • Praktik: Konstruktion av laddning och förbrukningskrets

Pass 2

 • Praktik; Inkoppling av batterier och laddningskrets
 • Teori; Mätning och felsökning
 • Effektberäkning för din båt

Pass 3

 • Praktik; Inkoppling av enheter på förbrukningssidan
 • Teori; Nätverk

Pass 4

 • Praktik; Inkoppling av enheter på förbrukningssidan
 • Praktik; Inkoppling av olika NMEA nätverk och få dem att samverka

Examen
Kursen har ingen examination, men du kan få kursen inskriven i din blåa intygsbok.

Förkunskaper
Inga.

Lokaler
Göteborg – Sjöskolans Pråm vid Klippan.

Boka din kursplats på Göteborgs hemsida!

På Sjöskolan fokuserar vi alltid på våra 3 ”P”.
Det betyder att allt vi gör genomsyras av ProfessionelltPraktisk samt Personligt.
Sjöskolans alla instruktörer är Professionellt verksamma inom det yrken de föreläser om. Bunkerbåt, seglingscharter, RIB-charter, sjuksyster, brandmän är några av de yrken våra instruktörer har när de inte föreläser hos Sjöskolan.
Även teoretiska kurser har Praktiska moment, så mycket och ofta det är möjligt. Även när kursschemat inte kräver det, vi på Sjöskolan anser att det blir lättare att förstå en maskin om man också får prova att skruva isär den, t.ex.
Vi ser alltid individen i vårt klassrum och anpassar undervisningen Personligt så att alla förstår, samtidigt som alla skall känna det positivt utmanade oavsett förkunskaper.