<
Förarintyg ombord på skutan Ellen

Förarintyg ombord på skutan Ellen

Förarintyg ombord på skutan Ellen – 4 dagar i Stockholms skärgård

Förarintyg ombord på skutan Ellen med båtpraktik i Stockholms skärgård. Under fyra  dagar fyllda med teoretisk undervisning och praktisk tillämpning lär du dig allt som ingår i förarintyget och lite därtill.

Du kommer att få prova på att styra, utföra praktisk navigation och vara utkik. Du lär dig tillämpa sjövägsreglerna praktiskt och direkt. Kursen innehåller även kunskap om knopar och du använder dem på riktigt dagligen ombord. Vi kommer att öva på att lägga till vid kaj och gå ifrån med olika tekniker. Färden går dit vindarna bär oss och vi kommer att använda motorn för både förflyttning och manövrering. Det finns inget fast mål utan det är resan till Förarintyget som är målet med din resa ombord på Ellen.

Tidigare seglings- eller båtvana är inget krav, det får du massor av ombord.

Du bor och äter alla måltider ombord, någon kväll kanske vi grillar vid en lägereld i land. Ombord lever vi tätt inpå varandra, och vi hjälps åt med alla sysslor ombord, men alla får egen koj att sova i.

Under fyra dagar varvar vi teori med att praktiskt testa det nästan direkt i skärgården. Det blir mycket navigation med både pappers- och elektroniska sjökort. På kvällarna kommer vi titta på hur fyrar blinkar och öva oss på att skilja dem åt. Vi kommer öva en hel del på säkerhet ombord.

Segelfartyget Ellen är byggd 1898 på danska Thurø i det sydfynska havet som seglande lastfartyg. Hon kom till Sverige 1920 och seglade som lastfartyg mellan bland annat Öland och fastlandet. I dag ägs hon av Stiftelsen S/Y Ellen som bedriver skolseglingsverksamhet och kolloseglingar, med Beckholmen som hemmahamn.

Besättningen på denna segling kommer bestå av en skeppare och en till två styrmän samt tre jungmän som alla hjälper till att utbilda ombord på Ellen.

Ellen ligger förtöjd i sin hemmahamn vid Beckholmen där du kliver ombord. Kursen inleds med några timmars teori ombord innan vi kastar loss och beger oss ut i skärgården för att direkt praktisera det du fått lära dig teoretiskt. Sedan fortsätter undervisning och praktik ombord Ellen i skärgården under alla fyra dagarna.

Utbildningens innehåll

  • Navigering inomskärs i dagsljus och mörker
  • Land- och sjömärken
  • Väjningsregler
  • Kompass
  • Fart-, tid- och distansberäkningar
  • Ljudsignaler
  • Väder och vind
  • Nödsituationer
  • m.m.

Kursen är en intensivkurs för vuxna från 20 år. Vi rekommenderar att du studerar kursboken innan kursstart.

Tid

Torsdag – söndag 21-24 maj 2020 (Kristi Himmelsfärd), samling dag torsdagen kl. 09:00 på Beckholmen och avslutning sista dagen vid ca 17:00 på Beckholmen.

Examen

Examination genomförs av en förhörsförrättare från Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB) ca en vecka efter kursen i Sjöskolans lokaler på Beckholmen. För dig som kommer långväga ifrån finns det ofta möjlighet att examineras närmare din hemort. Ange i så fall i din anmälan att du vill ha hjälp med examinator närmare din hemort.

Du betalar examinationen på plats till examinatorn, kostnad 450 kr samt 50 kr för intygsbok om du inte har sedan tidigare.

Tveka inte – anmäl dig till vårens häftigaste Förarintygskurs!

På Sjöskolan fokuserar vi alltid på våra 3 ”P”.
Det betyder att allt vi gör genomsyras av ProfessionelltPraktisk samt Personligt.
Sjöskolans alla instruktörer är Professionellt verksamma inom det yrken de föreläser om. Bunkerbåt, seglingscharter, RIB-charter, sjuksyster, brandmän är några av de yrken våra instruktörer har när de inte föreläser hos Sjöskolan.
Även teoretiska kurser har Praktiska moment, så mycket och ofta det är möjligt. Även när kursschemat inte kräver det, vi på Sjöskolan anser att det blir lättare att förstå en maskin om man också får prova att skruva isär den, t.ex.
Vi ser alltid individen i vårt klassrum och anpassar undervisningen Personligt så att alla förstår, samtidigt som alla skall känna det positivt utmanade oavsett förkunskaper.

Elevernas kommentarer på senaste kursen:

Den här produkten är just nu slut i lager och inte tillgänglig.