...

HLR Stockholm

Pris:

700 kr inkl. moms

560 kr exkl. moms

HLR, lär dig rädda liv och ger djupa kunskaper inom ett livsviktigt område snabbt

Kunskap är färskvara om du vill kunna rädda livet på en person. När gick du på HRL-kurs senast? Skall kunskapen sitta kvar och vara användbar bör du repetera vad du lärt dig varje år enligt HLR-rådets riktlinjer.

Utbildningens innehåll

Det finns yrkesgrupper som måste repetera sin HLR-utbildning varje år, andra grupper vart annat år, eller ända upp till vart femte år.

Vi erbjuder dig två timmars HLR-utbildning med hjärtstartare.

Vi går genom medvetslöshet, stopp i luftvägarna till hjärtstopp och hur du skall agera för att kunna rädda livet på någon annan med hjälp av allt från stabilt sidoläge till hjärtlungräddning med en hjärtstartare. Vi varvar teori med praktik och efter två timmar har du genomgått utbildningen och har nya kunskaper och ett intyg i din hand.

Du bör ha oömma kläder på dig eller med som ombyte, då du kommer att både vara skademarkör och vara den som tar hand om skador när vi övar. Det innebär att vi kommer att både stå på knäna och ligga på filtar under kvällens gång.

Vi bjuder på smörgås och kaffe, te och varm choklad under kursen, och du får ett utbildningsbevis i handen när du går.

Vi som utbildar är sjuksköterskor och utbildade instruktörer i HLR och första hjälpen. Vi följer HLR-rådets riktlinjer och använder deras utbildningsmaterial.

Lärare på denna kursen

På Sjöskolan fokuserar vi alltid på våra 3 ”P”. 

Det betyder att allt vi gör genomsyras av ProfessionelltPraktisk samt Personligt. Sjöskolans alla instruktörer är Professionellt verksamma inom det yrken de föreläser om. Bunkerbåt, seglingscharter, RIB-charter, sjuksyster, brandmän är några av de yrken våra instruktörer har när de inte föreläser hos Sjöskolan.

Även teoretiska kurser har Praktiska moment, så mycket och ofta det är möjligt. Även när kursschemat inte kräver det, vi på Sjöskolan anser att det blir lättare att förstå en maskin om man också får prova att skruva isär den, t.ex.

Vi ser alltid individen i vårt klassrum och anpassar undervisningen Personligt så att alla förstår, samtidigt som alla skall känna det positivt utmanade oavsett förkunskaper.

Om du vill ge bort denna kursen som presentkort så klicka här

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.