...

Kustskeppare ombord M20

Pris:

5 495 kr inkl. moms

4 396 kr exkl. moms

Kustskeppare ombord M20, en kurs med mycket praktik

Kustskeppare ombord M20 är en utmärkt chans att få kombinera teorin i klassrummet med praktiken i skärgården. Här ges du möjlighet att först få en teoretisk genomgång av Kustskepparintyget, för att därefter kasta loss med minsveparen M20 med övernattning ombord och direkt få en chans att testa dina nyvunna kunskaper.

Vi börjar med teori på torsdagen samt fredagen och fortsätter sedan resten av helgen ombord på M20. För mer detaljerat schema se längre ned på denna sida. Först lär vi oss om lanternor, fyrkaraktärer, dager och ljussignaler, väjningsregler, missvisning och deviation, mörkernavigering med och utan elektroniska hjälpmedel, ruttplanering i papperssjökortet med bestickföring, sjövägsmärken flytande som fasta, samt mycket mer. Därefter fortsätter vi med praktiska moment i skärgården på samma tema men nu hands-on.

M 20 är det sista kvarvarande sjögående örlogsfartyg i originalskick som minner om Sveriges sjöförsvarsoperationer under det andra världskriget. M 20 ingick i Svenska Flottan från 1941 och var en viktig komponent i minröjningsarbetet under krigsåren och många år därefter.

M 20 tjänstgjorde sedan under en mycket stor del av sin aktiva tid i Flottan som en utmärkt utbildningsplattform inom Skoldivisionen för praktisk utbildning i navigation åt Flottans blivande sjöofficerare. 2004 överläts fartyget till Statens Maritima muséer och är idag ett K-märkt, fullt klassat (C) sjögående Traditionsfartyg och drivs av den ideella Föreningen M 20.

Fartyget byggdes 1941 på Neglingevarvet i Saltsjöbaden. M 20 är ett träfartyg av Hondurasmahogny på järnspant. Överbyggnaden är i aluminium och däcket av Orgegon Pine. Framdrivning med dubbla motorer/propellrar som ger 13 knop, 27,7 meter lång och har ett deplacement om 67 ton.

 

Torsdag 
16:00-17:30   Möjlighet till ombordmönstring/installation på M20
18:00-21:00. Teori på Sjöskolan, Beckholmen

Fredag 
09:00-16:00 Teoriundervisning på Sjöskolan, Beckholmen
18:00-20.00 Övningar ombord M20
Övernattning ombord M 20

Lördag 
09:00-12:00 Teoriundervisning på Sjöskolan, Beckholmen
13:00 Avgång med M20. Navigering och övningar Stockholms Skärgård
18:00 Förtöjning Sandhamn
19:30 Middag på Sandhamns Värdshus
Övernattning ombord M20

Söndag 
8:30 Avgång med M20. Navigering och övningar Stockholms Skärgård
12:00 Ankomst Muséipiren vid Vasamuseet
13:00-16.00 Övningar ombord M20
16:00 Avslutning

Förkunskaper
Förarintyg båt med Båtpraktik dager, bägge ifyllda i din intygsbok.

Båtpraktik dag är krav för att få skriva kustskepparprovet.

Om du önskar kurslitteraturen postad till dig anger du detta i samband med bokning.

Och du skall vara minst 15 år gammal när du skriver provet för Kustskepparintyget.

Lokal
Stockholm – Hus 526, Beckholmen. Gratis parkering.

Lärare på denna kursen

bengt
Bengt Lundin
”Hemma bra men båten bäst” är ett uttryck som passar...
Maja Gutell
Maja Gutell
På sjön trivs jag som bäst! Det är även ute...
Gerhard Chronholm instruktör Sjöskolan på Beckholmen
Gerhard Chronholm
Jag började segla när pappa köpte båt till familjen, då...

På Sjöskolan fokuserar vi alltid på våra 3 ”P”. 

Det betyder att allt vi gör genomsyras av ProfessionelltPraktisk samt Personligt. Sjöskolans alla instruktörer är Professionellt verksamma inom det yrken de föreläser om. Bunkerbåt, seglingscharter, RIB-charter, sjuksyster, brandmän är några av de yrken våra instruktörer har när de inte föreläser hos Sjöskolan.

Även teoretiska kurser har Praktiska moment, så mycket och ofta det är möjligt. Även när kursschemat inte kräver det, vi på Sjöskolan anser att det blir lättare att förstå en maskin om man också får prova att skruva isär den, t.ex.

Vi ser alltid individen i vårt klassrum och anpassar undervisningen Personligt så att alla förstår, samtidigt som alla skall känna det positivt utmanade oavsett förkunskaper.

Om du vill ge bort denna kursen som presentkort så klicka här

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.