Övningssjökort Förarintyg

Övningssjökort Förarintyg

Övningssjökort för Förarintyg är kortet du behöver för att genomföra Förarintygskursen. Det är också samma sjökort du behöver för att genomföra examen. Observera att det finns två kort. Ett för Ostkusten, samt ett för Västkusten. Bägge korten har tryck på bägge sidor, det är alltså ett sjökort per sida på övningssjökorten.
För ostkusten är det sjökort 616 Nynäshamn – Dalarö, samt 6163 Dalarö. På samma sida som Dalarö är även sidorna 21 och 26 från Båtsportkortet.
För västkusten är det sjökort 913 Marstrand – Göteborg – Tistlarna, samt 9313 Vinga – Göteborg. På samma sida som Vinga – Göteborg finns även sidorna 40 sam t42 från Båtsportkortet.

Observera att detta är övningssjökort som ej går att använda för navigation. Ej heller kan du använda Sjökort 913 eller 616 om du skall skriva examen eller gå kursen, då dessa kan skilja sig från övningssjökorten.

Elevernas kommentarer på senaste kursen:

111 kr inkl. moms

(105 exkl. moms)