<
Sjukvård & säkerhet för långseglare samt kappseglare
Sjukvård & säkerhet för långseglare samt kappseglare

Sjukvård ombord Göteborg

Sjukvård ombord, kursen som hjälper dig när olyckan är framme.

Vad gör du om någon i din besättning blir sjuk ombord eller hemma i bostaden? Det är inte bara att larma sjöräddningen eller en ambulans och sedan vänta på hjälp, utan du behöver kunna göra de första akuta insatserna var du än är. Vi går genom de vanligaste förekommande sjukdomsfallen och hur du skall agera för att minimera skador och göra en första akut insats innan den skadade kan få professionell hjälp när du är någonstans längs kusten, och har mindre än åtta timmar till den offentliga akuta sjukvården.

Utbildningens innehåll

Andningsvägar, Luftvägsstopp och fria luftvägar, Drunkning

Astma, Blodcirkulationen, Hjärtinfarkt, Stroke

Avsliten kroppsdel, Inre blödningar & Cirkulationssvikt

Sår & blödningar, Brutna ben, Nack & ryggskador

Skallskador, Stukningar och benbrott, Diabetes

Allergisk reaktion, Brännskador & El-olyckor, Förgiftningar och frätskador

Kramper & Epilepsi, Värmeslag & nedkylning & köldskada

Vi som utbildar är sjuksköterskor eller styrman på kommersiell båt och utbildade instruktörer i HLR och första hjälpen. Vi följer HLR-rådets riktlinjer och använder deras utbildningsmaterial.

Vi är ombord på Pråmen hela kvällen, och du bör ha oömma kläder på dig eller med som ombyte, då du kommer att både vara skademarkör och vara den som tar hand om skador när vi övar. Det innebär att vi kommer att både stå på knäna och ligga på filtar under kvällens gång.

Vi bjuder på smörgås och kaffe, te och varm choklad under kursen, och du får ett utbildningsbevis i handen när du går.

Vi tar i pandemitid bara emot 8 deltagare per kurstillfälle.

Boka din kursplats på Göteborgs hemsida!

På Sjöskolan fokuserar vi alltid på våra 3 ”P”.
Det betyder att allt vi gör genomsyras av ProfessionelltPraktisk samt Personligt.
Sjöskolans alla instruktörer är Professionellt verksamma inom det yrken de föreläser om. Bunkerbåt, seglingscharter, RIB-charter, sjuksyster, brandmän är några av de yrken våra instruktörer har när de inte föreläser hos Sjöskolan.
Även teoretiska kurser har Praktiska moment, så mycket och ofta det är möjligt. Även när kursschemat inte kräver det, vi på Sjöskolan anser att det blir lättare att förstå en maskin om man också får prova att skruva isär den, t.ex.
Vi ser alltid individen i vårt klassrum och anpassar undervisningen Personligt så att alla förstår, samtidigt som alla skall känna det positivt utmanade oavsett förkunskaper.

Stina Jansson

Stina Jansson