Båtkörkort

Pris:

Båtkörkortet, kursen alla frågar efter

Båtkörkort är ett certifikat som många på sjön vill ha, men som ännu inte är något krav. Faktum är att det finns väldigt få krav i Sverige när du skall ut i skärgården. Till exempel får du köra hur fort du vill och det finns heller inga åldersbegränsningar. Det är bara vattenskotern som har åldersgräns på 15 år. Helt utan någon form av utbildning. Dock skall du följa Sjölagen, där det till exempel ingår att du måste vara nykter som ansvarig ombord.
Det är först när din båt blir längre än 12 meter och bredare än 4 meter som det krävs ett intyg. Kustskepparintyg. För att ta Kustskepparintyget måste man först ta Förarintyg båt, samt genomföra en båtpraktik.

Utredningen föreslog även att de som redan innehar Förarintyg båt skall kunna kvittera ut Båtkörkort klass 1, och om man har dagens Kustskepparintyg eller högre yrkesexamen kunna kvittera ut Båtkörkort klass 2. Samt att de som idag har en Manöverintyg för högfartsbåt eller högre yrkesexamen skall kunna kvittera ut Båtkörkort klass 3.

Båtkörkort har diskuterats länge och mycket, olika regeringar har tillsatt olika utredningar. Men inga beslut har tagits, och när man frågar Näringsdepartemenetet idag ligger ärendet på hyllan. Ärendet måste upp i Svenska Riksdagen för att beslut skall tagas.

De utredningar som tagits fram har kommit fram till att Båtkörkort är att föredra, samt att det skall vara ett krav för de som har båt i Sverige. Olika nivåer har föreslagits:

Båtkörkort klass 1, från 15 år för båtar över 10 meter och snabbare än 15 knop.

Båtkörkort klass 2, från 15 år för båtar längre än 15 meter och bredare än 4 meter. Att jämföras med dagens Kustskepparintyg.

Båtkörkort klass 3, från 18 för båtar som går fortare än 30 knop.

Det föreslogs även undantag där personer äldre än 55 år inte behöver ta Båtkörkort klass 1, samt för personer som är permanent bosatta på en ö.

Förslaget sa även att en praktisk examen skulle krävas, förutom en skriftlig.

Men, regeringarna har kommit och gått utan att några förslag har lagts fram till Riksdagen. Så idag är det inte särskilt troligt att något Båtkörkort kommer att införas, i en överskådlig framtid. Tycka vad man vill. Men det hindrar ju inte att du visar gott omdöme och utbildar dig innan du kastar loss!

 

 

Lärare på denna kursen

Boka kursplats

Kontaktformulär

På Sjöskolan fokuserar vi alltid på våra 3 ”P”. 

Det betyder att allt vi gör genomsyras av ProfessionelltPraktisk samt Personligt. Sjöskolans alla instruktörer är Professionellt verksamma inom det yrken de föreläser om. Bunkerbåt, seglingscharter, RIB-charter, sjuksyster, brandmän är några av de yrken våra instruktörer har när de inte föreläser hos Sjöskolan.

Även teoretiska kurser har Praktiska moment, så mycket och ofta det är möjligt. Även när kursschemat inte kräver det, vi på Sjöskolan anser att det blir lättare att förstå en maskin om man också får prova att skruva isär den, t.ex.

Vi ser alltid individen i vårt klassrum och anpassar undervisningen Personligt så att alla förstår, samtidigt som alla skall känna det positivt utmanade oavsett förkunskaper.

Om du vill ge bort denna kursen som presentkort så klicka här